Persondatapolitik

For Dental Kompagniets digitale tjenester

Formålet med Dental Kompagniets Persondatapolitik (for digitale tjenester) er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du anvender vores digitale tjenester.

Dataansvarlig

Dental Kompagniet I/S
Lucernemarken 8
5260 Odense S
Danmark
CVR: 35979646

Tlf.: +45 70 70 77 70
E-mail: mail@dentalkompagniet.dk
Web: dentalkompagniet.dk

Behandlingsaktiviteter

Hjemmeside
Vores hjemmeside anvender cookies. Se afsnittet om cookies længere nede.

Nyhedsbrev
Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig, og som til enhver tid kan afmeldes igen.

For at kunne levere vores nyhedsbrev indsamler vi oplysninger om navn og/eller navn på virksomhed og e-mail.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte personer og virksomheder e-mails med ny information fra virksomheden samt markedsføring.

Vi sender dig e-mails med nyheder og markedsføring, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette.

Når vi udsender nyhedsbreve indsamler vi statistik for visninger og klik. Når du interagerer med nyhedsbrevet, bliver det registreret,

  • hvor mange gange du interagerer med nyhedsbrevet (åbner billeder og klikker på links)
  • hvilken enhed du læser nyhedsbrevet på
  • hvilken verdensdel og region du læser nyhedsbrevet fra.

Vi behandler dine personoplysninger, så længe du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet sletter vi de personoplysninger, som vi har måtte have om dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet, og dine personoplysninger vil blive slettet.

Databehandlere

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev overlader vi dine personoplysninger til Ubivox, som vi anvender til udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring. Vi har indgået en databehandleraftale med Ubivox for at sikre overholdensen af EUs Persondataforordning.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandsoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller databehandlere som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vores hjemmeside har SSL-certifikat for at sikre en krypteret overførsel af data mellem browser og server.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies